Presentación

Somos unha cooperativa formada por un conxunto de profesionais procedentes de campos diversos como urbanismo, arquitectura, construción natural, fotografía, antropoloxía,  historia e facilitación de grupos, que compartimos unha visión común sobre o territorio e o hábitat rural e urbano. Entendemos os nosos proxectos como ferramentas para a súa transformación baseados nas necesidades e particularidades do contexto no que se desenvolven, dende unha perspectiva inclusiva e sustentable. 

SeteOitavas nace da evolución das nosas colaboracións previas, cara unha nova estrutura de traballo colectivo enmarcada na economía social, consolidando así as sinerxias creadas. Contamos cunha experiencia de máis de 10 anos no desenvolvemento de traballos de urbanismo, arquitectura e patrimonio. 

 A partires das necesidades específicas  de cada proxecto, contamos con diferentes colaboradores de disciplinas como: arqueoloxía, socioloxía, a pedagoxía, a xeografía ou a enxeñería civil e ambiental entre outras, co fin de conformar equipos multi-disciplinares que permitan ofrecer aproximacións e solucións integrais.

Como nun iceberg, o resultado final dos proxectos, o visible, aséntase nuns alicerces profundos: son as outras sete oitavas partes do proceso de traballo, o intanxible, formado por unha sólida base de investigación nas diferentes temáticas, o compromiso co traballo, o diálogo coas persoas ás que afecta, e os coidados nos diferentes grupos cos que nos involucramos.

​Traballamos dende Vigo, nun espazo situado no casco vello, moi preto do antigo porto pesqueiro do Berbés, dende onde xestionamos servizos en todo o territorio galego.

 

SERVIZOS

URBANISMO 

e

TERRITORIO

Traballamos na planificación e transformación territorial e urbana dende unha perspectiva inclusiva, multidisciplinar e participativa, apostando polo desenvolvemento sostible da nosa contorna, e aplicando ferramentas e metodoloxías innovadoras das tecnoloxías da información e comunicación específicas para cada proxecto.

BIOCONSTRUCIÓN

e

ARQUITECTURA

Deseñamos proxectos ecolóxicos creando espazos saudables e con baixo consumo de enerxía, usando materiais naturais, sustentables e preferiblemente locais. Son construcións centradas na saúde das persoas, minimizando os compostos orgánicos volátiles (COV) e no aforro enerxético.Traballamos as diferentes escalas do proxecto arquitectónico; obra nova, rehabilitación, deseño interior e mobiliario. Apostamos pola reforma e rehabilitación para dar unha segunda vida a espazos construídos.Nas nosas obras usamos madeiras, cales, arxilas e fibras naturais como acabados e como estrutura, mellorando as condicións higrotérmicas das vivendas a través do deseño e da introdución de materiais naturais.

PATRIMONIO

e

PAISAXE

Realizamos traballos arredor do patrimonio e a paisaxe buscando a mellora da súa xestión, valorización e rendibilización social. Apostamos pola participación, traballando da man da comunidade local, como medio para garantir a sostibilidade e o éxito dos proxectos.

MOBILIDADE

SOSTIBLE

Elaboramos plans e proxectos de mobilidade sostible a diferentes escalas, que impulsen novas estratexias de desprazamento cidadán, fomentando modos de transporte sostibles e compatibles coa defensa do medio ambiente, buscando a mellora da calidade de vida.

FERRAMENTAS

SIX

Aplicamos os sistemas de información xeográfica nos procesos de investigacións e na realización de proxectos, (planificación e ordenación urbana e territorial, patrimonio e arqueoloxía, paisaxe, xestión ambiental), aportando solucións específicas e adaptadas ás necesidades do traballo.

PROXECTOS

CONTACTA