SERVIZOS

URBANISMO 

e

TERRITORIO

Traballamos na planificación e transformación territorial e urbana dende unha perspectiva inclusiva, multidisciplinar e participativa, apostando polo desenvolvemento sostible da nosa contorna, e aplicando ferramentas e metodoloxías innovadoras das tecnoloxías da información e comunicación específicas para cada proxecto.

BIOCONSTRUCIÓN

e

ARQUITECTURA

Deseñamos proxectos ecolóxicos creando espazos saudables e con baixo consumo de enerxía, usando materiais naturais, sustentables e preferiblemente locais. Son construcións centradas na saúde das persoas, minimizando os compostos orgánicos volátiles (COV) e no aforro enerxético.Traballamos as diferentes escalas do proxecto arquitectónico; obra nova, rehabilitación, deseño interior e mobiliario. Apostamos pola reforma e rehabilitación para dar unha segunda vida a espazos construídos.Nas nosas obras usamos madeiras, cales, arxilas e fibras naturais como acabados e como estrutura, mellorando as condicións higrotérmicas das vivendas a través do deseño e da introdución de materiais naturais.

PATRIMONIO

e

PAISAXE

Realizamos traballos arredor do patrimonio e a paisaxe buscando a mellora da súa xestión, valorización e rendibilización social. Apostamos pola participación, traballando da man da comunidade local, como medio para garantir a sostibilidade e o éxito dos proxectos.

MOBILIDADE

SOSTIBLE

Elaboramos plans e proxectos de mobilidade sostible a diferentes escalas, que impulsen novas estratexias de desprazamento cidadán, fomentando modos de transporte sostibles e compatibles coa defensa do medio ambiente, buscando a mellora da calidade de vida.

FERRAMENTAS

SIX

Aplicamos os sistemas de información xeográfica nos procesos de investigacións e na realización de proxectos, (planificación e ordenación urbana e territorial, patrimonio e arqueoloxía, paisaxe, xestión ambiental), aportando solucións específicas e adaptadas ás necesidades do traballo.

PROXECTOS

CONTACTA