SETE OITAVAS

Arquitectura e bioconstrucción

Facemos proxectos de arquitectura adaptados ás necesidades reais das persoas e da contorna. Como arquitectos, é a nosaresponsabilidade resolver os proxectos co mínimo custo económico e ambiental posible, tanto no referido á construción en sidos espazos, como ao mantemento posterior dos edificios (tentando que sexa o mínimo) e tamén ao mantemento dascondicións de confort para o desenvolvemento da vida nos mesmos (temperatura, humidade, etc).

Facemos

Proxectos de obra nova ecolóxicos creando espazos saudables con baixo consumo de enerxía, usando materiais naturais epreferiblemente locais.

Reformas e rehabilitacións de construcións tradicionais con criterios de sostibilidade e usando materiais tradicionais e compatibles coneles cunha visión contemporánea.

Asesoramento á autoconstrución de vivendas e outras estruturas dende unha perspectiva tradicional na relación entre constructor emedio ambiente

Talleres de construción natural

Deseño de interiores, museografía e deseño de espazos expositivos

Oficina técnica (informes, valoracións, medicións, peritaxes, licenzas…)

CASASANA: Deseñamosa casas naturais (bioconstruidas), económicas e duradeiras que poñemos á súa disposición. As nosas casas estánconstruídas con materiais naturais e/ou de baixo impacto ambiental e que non impliquen toxicidade para as persoas ou o medioambiente (sen COV´s, Nen presencia de radón). Son vivendas que regulan naturalmente a humidade, con ventilación natural, etc. Paramáis información

Traballa con nos

Colabora connosco para levar a cabo proxectos arquitectónicos que transformen e enriquezan a túa contorna.

localización

Rúa Poboadores 35 baixo
VIGO 36202
Pontevedra

 

contacto

info@seteoitavas.com
T: 886 098 856 / 649 572 104