ANO: 2015
Cliente: Nornas sociedade cooperativa galega

Acondicionamento dunha construción histórica catalogada para dar solución aos problemas de acceso e habitabilidade do seu novo uso como albergue.

ANO: 2015 Cliente: Nornas sociedade cooperativa galega Acondicionamento dunha construción histórica catalogada para dar solución aos problemas de acceso e habitabilidade do seu novo uso como albergue.