COLABORAMOS CON: ERGOSFERA. ARQUITECTURAS COLECTIVAS (GALICIA)
ANO:2013

Dentro da edición de Arquitecturas Colectivas 2013 celebrada en Galicia realizamos unha actividade que quedou reflexada aquí onde repensar o #difuso #rururbano #transgénico (mentres non atopamos os conceptos necesarios para repensar estes territorios). Unha gran parte do territorio de Galicia y norte de Portugal posúe unha serie de valores híbridos, como herdeiros das estruturas do antigo espazo agrario e das súas redes sociais de relacións sobre os que se sumaron os novos sistemas derivados da expansión urbana. Este novo territorio híbrido ten sido denominado territorio rurubano, transxénico ou difuso non constituíndo unha suma das partes se non un organismo novo, crecido dunha maneira máis ou menos espontánea.

COLABORAMOS CON: ERGOSFERA. ARQUITECTURAS COLECTIVAS (GALICIA) ANO:2013 Dentro da edición de Arquitecturas Colectivas 2013 celebrada en Galicia realizamos unha actividade que quedou reflexada aquí onde repensar o #difuso #rururbano #transgénico (mentres non atopamos os conceptos necesarios para repensar estes territorios). Unha gran parte do territorio de Galicia y norte de Portugal posúe unha serie de […]