Colabora: Andrea Guerra
Ano: 2015
Cliente: Árbore Sociedade Cooperativa Galega

Acondicionamento do novo local da cooperativa de consumo para tenda, oficinas e local social usando materiais naturais: cales e arxilas en paredes e cortiza como illamento. O mobiliario deseñouse usando madeira e aceiro.

Colabora: Andrea Guerra Ano: 2015 Cliente: Árbore Sociedade Cooperativa Galega Acondicionamento do novo local da cooperativa de consumo para tenda, oficinas e local social usando materiais naturais: cales e arxilas en paredes e cortiza como illamento. O mobiliario deseñouse usando madeira e aceiro.