EQUIPO REDACTOR: SETEOITAVAS
Ano: 2017
Cliente: PARTICULAR

O encargo desta vivenda partía de dúas premisas insoslayables: un orzamento moi escaso e un prazo de execución breve. Optamos unha edificación de planta baixa (o solar permitíao), moi funcional en termos espaciais e de uso, cun sistema construtivo montado en parte en fábrica para poder ser executado nun prazo de tempo moi curto (aínda que non era unha vivenda prefabricada, senón deseñada ad hoc). Apostamos por grandes espesores de illamento, carpinterías estancas, fachada ventilada, etc, o que sumado aos grandes ocos orientados del forma que se aproveitase a calor solar, permitiunos edificar unha construcción que non precisaba outro sistema de calefacción que unha lareira no salón: con isto conseguíase calefactar toda a casa.

EQUIPO REDACTOR: SETEOITAVAS Ano: 2017 Cliente: PARTICULAR O encargo desta vivenda partía de dúas premisas insoslayables: un orzamento moi escaso e un prazo de execución breve. Optamos unha edificación de planta baixa (o solar permitíao), moi funcional en termos espaciais e de uso, cun sistema construtivo montado en parte en fábrica para poder ser executado […]