ANO: 2019
CLIENTE: ASOCIACIÓN CULTURA, ECOLÓXICA E DEPORTIVA TREZECATORCE

Obradoiro para  o illamento do local social da asociación mediante técnicas de bioconstrución.

ANO: 2019 CLIENTE: ASOCIACIÓN CULTURA, ECOLÓXICA E DEPORTIVA TREZECATORCE Obradoiro para  o illamento do local social da asociación mediante técnicas de bioconstrución.