COLABORAMOS CON: DELOGA
ANO: 2016
CLIENTE: INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET)

No marco da redacción das Directrices da Paisaxe púxose en marcha un proceso participativo co fin de recoller e incorporar as aspiracións da cidadanía respecto á protección, valoración e xestión da paisaxe; tal e como es recolle na lei 7/2008 de protección da paisaxe galega.

 

Como parte dese proceso realizouse, en cada unha das comarcas paisaxísticas da provincia de Pontevedra, un obradoiro presencial. O arranque do proceso partiu da difusión da actividade e a contactación con entidades e colectivos interesados, explicando a metodoloxía e obxectivos de traballo. Durante os obradoiros fíxose o acompañamento facilitando a participación segundo a metodoloxía do IET. Ao remate sistematizaouse a información recollida para o seu análise e incorporación ao documento das Directrices da Paisaxe

COLABORAMOS CON: DELOGA ANO: 2016 CLIENTE: INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET) No marco da redacción das Directrices da Paisaxe púxose en marcha un proceso participativo co fin de recoller e incorporar as aspiracións da cidadanía respecto á protección, valoración e xestión da paisaxe; tal e como es recolle na lei 7/2008 de protección da […]