ANO: 2019
CLIENTE: CONCELLO DE BERGONDO

O Plan Arqueolóxico Municipal elaborouse coa finalidade de deseñar unha estratexia de revalorización do patrimonio arqueolóxico do concello de Bergondo, que se concretou na definición dun Plan de Acción. Este plan incorpora una serie de medidas, coherentes e sostidas no tempo, que teñen como obxectivo a mellora da conservación e a posta en valor dos elementos arqueolóxicos, para o seu aproveitamento como recurso territorial.

 

A definición deste plan partiu duns estudios previos consistentes na identificación e análise dos bens arqueolóxicos, integrando as perspectivas patrimoniais, urbanísticas e paisaxísticas, dende as que se elaborou unha diagnose detallada sobre a que traballar

ANO: 2019 CLIENTE: CONCELLO DE BERGONDO O Plan Arqueolóxico Municipal elaborouse coa finalidade de deseñar unha estratexia de revalorización do patrimonio arqueolóxico do concello de Bergondo, que se concretou na definición dun Plan de Acción. Este plan incorpora una serie de medidas, coherentes e sostidas no tempo, que teñen como obxectivo a mellora da conservación […]