EQUIPO REDACTOR: SETEOITAVAS 
COLABORA: ANTÓN ALONSO
ANO: 2019
CLIENTE: PARTICULAR

Vivenda realizada con criterios sustentables e materiais naturais: muros de termoarcilla e forxados e cubertas de madeira incorporando un SATE de cortiza revocado con cal e acabados interiores de arxilas naturais.

EQUIPO REDACTOR: SETEOITAVAS  COLABORA: ANTÓN ALONSO ANO: 2019 CLIENTE: PARTICULAR Vivenda realizada con criterios sustentables e materiais naturais: muros de termoarcilla e forxados e cubertas de madeira incorporando un SATE de cortiza revocado con cal e acabados interiores de arxilas naturais.