COLABORADORES: LUIS CORDEIRO MAAÑÓN
ANO: 2018-2019
CLIENTE: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Proxecto de xeolocalización con precisión submétrica dos xacementos arqueolóxicos das comarcas de O Carballiño e O Ribeiro co obxectivo de mellorar a súa protección.

 A metodoloxía seguida estruturouse en tres fases, unha primeira de revisión de fontes cartográficas, bibliográficas, fotográficas e documentais do ámbito de estudo; unha segunda fase de prospección arqueolóxica intensiva selectiva para a súa localización e documentación; e unha terceira e última fase de tratamento e sistematización dos datos consistente na edición da documentación gráfica, informatización dos datos e envorcado nun software SIX

COLABORADORES: LUIS CORDEIRO MAAÑÓN ANO: 2018-2019 CLIENTE: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO Proxecto de xeolocalización con precisión submétrica dos xacementos arqueolóxicos das comarcas de O Carballiño e O Ribeiro co obxectivo de mellorar a súa protección.  A metodoloxía seguida estruturouse en tres fases, unha primeira de revisión de fontes cartográficas, bibliográficas, fotográficas […]