Portada

[ux_banner bg=»1047″ bg_size=»original» bg_color=»rgb(255,255,255)» bg_overlay=»rgba(255,255,255,.5)» bg_pos=»86% 34%» parallax=»2″ visibility=»hide-for-medium»] [ux_image id=»1039″ image_size=»original» width=»63″ position_x=»100″ position_y=»15″] [/ux_banner] [row style=»collapse» width=»full-width» visibility=»show-for-small»] [col span__sm=»12″] [gap height=»70px» height__sm=»83px»] [ux_image id=»1039″ image_size=»original»] [/col] [/row] [scroll_to title=»presentacion» bullet=»false»] [row style=»large» h_align=»center»] [col span__sm=»12″ padding=»42px 43px 0px 42px» padding__sm=»42px 20px 0px 20px» align=»center»] [title style=»bold-center» text=»Cooperativa» tag_name=»h2″] [ux_text font_size=»1″ font_size__sm=»0.75″]

SeteOitavas é unha cooperativa formada por profesionais da arquitectura e do urbanismo que, en colaboración con outros equipos multidisciplinares, traballamos a escala territorial (desde plans de urbanismo a proxectos de mobilidade), a escala arquitectónica (proxectos de obra nova, rehabilitación, bioconstrucción, etc) e, por último, a escala persoal e comunitaria (acompañamento técnico de proxectos a particulares ou colectivo para a toma de decisións e/ou xestión,  asesoriamiento e  co-deseño de prazas, parques, patios, camiños escolares, etc).

Nestas tres escalas elaboramos proxectos, plans, informes, documentos e investigacións centrados na saúde das persoas e do noso contorno e desde unha perspectiva consciente e comprometida do mundo do que formamos parte.

A parte visible dun iceberg é tan só unha oitava parte do mesmo: a maior parte do mesmo está oculta baixo a auga. Tamén nos nosos proxectos hai sete oitavas partes ocultas do noso traballo, o intanxible, a investigación previa necesaria, o diálogo coas persoas ás que afecta, o proceso de ideación dos proxectos…

[/ux_text] [gap] [gap] [/col] [/row] [scroll_to title=»servizos» bullet=»false»] [section] [row] [col span__sm=»12″]

FACEMOS

[/col] [/row] [row style=»collapse» width=»full-width»] [col span=»4″ divider=»0″ padding=»0px 12px 0px 25px»] [title style=»bold-center» text=»Arquitectura e Bioconstrucción»]

Deseñamos proxectos ecolóxicos creando espazos saudables e con baixo consumo de enerxía, usando materiais naturais, sustentables e preferiblemente locais.

[gap height=»28px»] [ux_image id=»375″ image_size=»original» height=»50%»] [gap] [/col] [col span=»4″ padding=»0px 12px 0px 12px»] [title style=»bold-center» text=»Territorio e urbanismo»]

Traballamos na planificación e transformación territorial e urbana dende unha perspectiva inclusiva, multidisciplinar e participativa, apostando polo desenvolvemento sostible da nosa contorna.

[gap height=»56px»] [ux_image id=»73″ image_size=»original» height=»49%»] [gap] [/col] [col span=»4″ padding=»0px 25px 0px 12px»] [title style=»bold-center» text=»Comunidade e procesos colectivos»]

Implementamos  procesos de participación pública e deseño colaborativo na elaboración de proxectos de arquitectura e de espazo urbano, e na elaboración de estudos e plans urbanísticos

[gap height=»56px»] [ux_image id=»205″ image_size=»original» height=»50%»] [gap] [/col] [/row] [/section] [row style=»small» width=»full-width» visibility=»hidden»] [col span=»4″ span__sm=»12″] [section bg=»189″ bg_size=»original» bg_color=»rgba(40, 34, 34, 0.715)» bg_overlay=»rgba(99, 59, 59, 0.5)» bg_pos=»52% 100%» hover=»blur» dark=»true» padding=»50px»] [ux_text font_size__md=»0.75″ text_align=»center»]

Arquitectura e Bioconstrucción

[/ux_text] [/section] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [section bg=»197″ bg_size=»original» bg_pos=»58% 42%» hover=»blur» dark=»true» padding=»50px»] [ux_text font_size__md=»0.75″ text_align=»center»]

Territorio e urbanismo

[/ux_text] [/section] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [section bg=»201″ bg_size=»original» bg_color=»rgba(40, 34, 34, 0.715)» bg_overlay=»rgba(65, 40, 40, 0.512)» hover=»blur» dark=»true» padding=»50px»] [ux_text font_size__md=»0.75″ text_align=»center»]

ComunidadE E procesos

[/ux_text] [/section] [/col] [/row] [scroll_to title=»bioconstruccion» bullet=»false»] [section label=»Image Block Full» padding=»0px» visibility=»hidden»] [row style=»collapse» width=»full-width» v_align=»middle»] [col span=»6″ span__md=»12″ padding=»0px 20% 0px 15%» padding__sm=»20px 20px 20px 20px» padding__md=»30px 50px 40px 50px»] [gap] [title text=»Arquitectura e Bioconstrucción» visibility=»hidden»] [ux_text visibility=»hidden»]

Deseñamos proxectos ecolóxicos creando espazos saudables e con baixo consumo de enerxía, usando materiais naturais, sustentables e preferiblemente locais. Son construcións centradas na saúde das persoas e da súa contorna. Minimizamos os compostos orgánicos volátiles (COV) e usamos sistemas pasivos para reducir o consumo enerxético.

[/ux_text] [ux_banner height=»239px» bg=»250″ bg_size=»original» bg_overlay=»rgba(0,0,0,.5)» bg_pos=»66% 100%» visibility=»hidden»] [text_box width=»92″ position_x=»50″ position_y=»50″] [ux_text font_size=»1.1″ font_size__sm=»0.85″]

Casa Sana

Catálogo de casas naturais (bioconstruidas), económicas e duradeiras que poñemos á súa disposición. As nosas casas están construídas con materiais naturais e/ou de baixo impacto ambiental e que non impliquen toxicidade para as persoas ou o medio ambiente.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [gap] [/col] [col span=»6″ span__md=»12″] [ux_banner height=»600px» height__sm=»300px» height__md=»500px» bg=»190″ bg_size=»original» bg_color=»rgba(255, 255, 255, 0)»] [/ux_banner] [/col] [/row] [gap height=»20px»] [/section] [scroll_to title=»territorio» bullet=»false»] [section label=»Image Block Full» padding=»0px» visibility=»hidden»] [row style=»collapse» width=»full-width» v_align=»middle»] [col span=»6″ span__md=»12″ force_first=»small» padding=»0px 20% 0px 15%» padding__sm=»20px 20px 20px 20px» padding__md=»30px 50px 40px 50px»] [gap] [title text=»Territorio e urbanismo»] [gap]

Traballamos na planificación e transformación territorial e urbana dende unha perspectiva inclusiva, multidisciplinar e participativa, apostando polo desenvolvemento sostible da nosa contorna.

[gap] [/col] [col span=»6″ span__md=»12″] [ux_banner height=»600px» height__sm=»300px» height__md=»500px» bg=»198″ bg_size=»original» bg_color=»rgba(255, 255, 255, 0)» bg_pos=»0% 31%»] [/ux_banner] [/col] [/row] [gap height=»20px»] [/section] [scroll_to title=»comunidade» bullet=»false»] [section label=»Image Block Full» padding=»0px» visibility=»hidden»] [row style=»collapse» width=»full-width» v_align=»middle»] [col span=»6″ span__md=»12″ padding=»0px 20% 0px 15%» padding__sm=»20px 20px 20px 20px» padding__md=»30px 50px 40px 50px»] [gap] [title text=»Comunidade e procesos colectivos»] [gap]

Implementamos  procesos de participación pública e deseño colaborativo na elaboración de proxectos de arquitectura e de espazo urbano, e na elaboración de estudos e plans urbanísticos

[gap] [/col] [col span=»6″ span__md=»12″] [ux_banner height=»600px» height__sm=»300px» height__md=»500px» bg=»135″ bg_size=»original» bg_color=»rgba(255, 255, 255, 0)»] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [scroll_to title=»proxectos» bullet=»false»] [section]

PROXECTOS

[gap] [title style=»bold-center» text=»Arquitectura e Bioconstrucción»] [ux_portfolio style=»shade» ids=»1114,288,140,403″ type=»row» width=»full-width» col_spacing=»large» columns__sm=»1″ image_size=»original» image_overlay=»rgba(70, 70, 70, 0.448)» image_hover=»overlay-remove» image_hover_alt=»zoom» text_align=»left» text_size=»large» text_hover=»bounce»] [row] [col span__sm=»12″] [/col] [/row] [title style=»bold-center» text=»Territorio e urbanismo»] [ux_portfolio style=»shade» ids=»490,477,449,672″ type=»row» width=»full-width» col_spacing=»large» columns__sm=»1″ image_size=»original» image_overlay=»rgba(66, 66, 66, 0.477)» image_hover=»overlay-remove» image_hover_alt=»zoom» text_align=»left» text_size=»large» text_hover=»bounce» class=»texto-oscuro»] [row] [col span__sm=»12″] [/col] [/row] [title style=»bold-center» text=»Comunidade e procesos colectivos»] [ux_portfolio style=»shade» ids=»759,813,851,716″ type=»row» width=»full-width» col_spacing=»large» columns__sm=»1″ image_size=»original» image_overlay=»rgba(65, 65, 65, 0.483)» image_hover=»overlay-remove» image_hover_alt=»zoom» text_align=»left» text_size=»large» text_hover=»bounce»] [row] [col span__sm=»12″] [/col] [/row] [/section] [section] [title style=»bold-center» text=»Confiaron en Nós»] [row] [col span__sm=»12″ divider=»0″ align=»center»] [logo img=»127″ image_size=»large»] [logo img=»119″ height=»60px»] [logo img=»118″] [logo img=»120″] [logo img=»117″ height=»75px»] [logo img=»116″ height=»66px»] [logo img=»113″ image_size=»large» height=»56px»] [logo img=»114″ height=»80px»] [logo img=»112″ image_size=»medium»] [logo img=»126″ height=»80px»] [logo img=»125″ height=»59px»] [logo img=»124″ height=»54px»] [logo img=»123″ height=»80px»] [logo img=»122″] [logo img=»121″] [logo img=»111″ image_size=»medium» height=»80px»] [logo img=»110″ height=»62px»] [/col] [/row] [/section] [scroll_to title=»contacta» bullet=»false»] [row style=»collapse» width=»full-width»] [col span__sm=»12″ padding=»0px 30px 0px 30px»] [section label=»Hero» bg=»204″ bg_size=»original» bg_overlay=»rgba(0,0,0,.5)» bg_overlay__sm=»rgba(0, 0, 0, 0.12)» bg_overlay__md=»rgba(0, 0, 0, 0.21)» bg_pos=»68% 9%» padding=»100px» padding__sm=»0px» padding__md=»0px» height=»0px»] [row_inner style=»collapse» width=»custom» h_align=»center»] [col_inner span__sm=»12″ padding=»100px 0px 200px 0px» padding__sm=»100px 20px 200px 0px» align=»center» color=»light»] [title style=»center» text=»Contacta» tag_name=»h1″ size=»162″ visibility=»hide-for-small»] [title style=»center» text=»Contacta» tag_name=»h1″ size=»88″ visibility=»show-for-small»] [/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [/row] [row label=»Contact us» style=»large» width=»custom» custom_width=»1400px»] [col span__sm=»12″ padding=»66px 5% 16px 5%» padding__sm=»50px 20px 0px 20px» padding__md=»50px 20px 30px 20px» margin=»-135px 0px 0px 0px» margin__sm=»-0 0px 0px 0px» margin__md=»0 0px 0px 0px» bg_color=»rgb(255, 255, 255)»] [row_inner style=»collapse» width=»full-width» padding=»0px 15px 0px 15px»] [col_inner span=»6″ span__sm=»12″ span__md=»12″ padding=»0px 0px 0px 20px»]

SeteOitavas, Sociedade Cooperativa

ESF27870997 | Libro de inscrición de sociedades cooperativas. TOMO XI. FOLLA 1053-PO. NÚM. ASENTO 1.

[gap height__sm=»20px» height__md=»20px»] [row_inner_1] [col_inner_1 span=»6″ span__sm=»12″]

SEDE VIGO

Rúa Poboadores 35 baixo
Vigo 36202 Pontevedra
info@seteoitavas.com

T: 0034 886 098 856 / 0034 649 572 104

[/col_inner_1] [col_inner_1 span=»6″ span__sm=»12″ span__md=»5″]

SEDE MONÇÃO

Rua General Pimenta de Castro nº 38, 1º andar, D
4950-498 Monção (Viana do Castelo)
jesus@seteoitavas.com

T: +351 911 823 896

T: +34 629 894 271

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [row_inner_1] [col_inner_1 span__sm=»12″]

Somos unha organización comprometida social e conscientemente co avance e o desenvolvemento sostible dos territorios, das cidades, dos lugares e das comunidades.

Traballamos desde Vigo e desde  Monção, desde onde xestionamos servizos en todo o territorio galego e o norte de Portugal.

Datos dos Colexios profesionais

María Ríos Carballeira. ​​​​Collegi d´Arquitectes de Catalunya número 53014-1

Alejandro Fernández Palicio. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia número 4238

Jesús Carrazoni Fuertes. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia número 4083 e Ordem dos Arquitectos de Portugal número 27903

Enlace á páxina de web do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España

Enlace Códigos de conduta

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=»6″ span__sm=»12″ span__md=»12″]

Pregúntanos

[contact-form-7 id=»51″]

Responsable de tratamiento: Os seus datos serán tratados por SETE OITAVAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA con domicilio social en Rúa Poboadores 35 baixo , 36202 – Vigo (Pontevedra).

Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e para poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.

Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: maria@seteoitavas.com, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Poboadores 35 baixo, , 36202 – Vigo (Pontevedra)

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade: https://www.seteoitavas.com/politicaprivacidade/

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row style=»collapse» width=»full-width»] [col span__sm=»12″ padding=»0px 30px 0px 30px»] [/col] [/row]