VIVENDA EN VIGO 

VIVENDA EN VIGO 

Arquitectura e bioconstrucción, Vivendas e locais comerciais VIVENDA EN VIGO Vivenda realizada con criterios sustentables e materiais naturais: muros de termoarcilla e forxados e cubertas de madeira incorporando un SATE de cortiza revocado con cal e acabados...