SETE OITAVAS

Territorio e urbanismo

Procuramos facer dos entornos rurais e urbanos lugares mais amables, sustentables, habitables e seguros.

Realizamos traballos arredor do patrimonio e a paisaxe buscando a mellora da súa xestión, valorización erendibilización social. Apostamos pola participación, traballando da man da comunidade local, como medio paragarantir a sostibilidade e o éxito dos proxectos.

Entendemos a mobilidade sostible como un pilar fundamental dun urbanismo que procura vilas e cidades próximas ecotiás, dende esa ollada, redactamos plans e estudos de mobilidade urbana sostibles e plans estratéxicos para amobilidade peonil.

Facemos

Planeamento estratéxico, xeral e de desenvolvemento. Redacción de documentos urbanísticos.

Elaboración de proxectos de deseño e transformación do espazo público no ámbito urbano e rural, con especial atención aoterritorio no que se insiren e ás persoas que o habitan, dende a escala do deseño ate o proxecto de urbanización.

Asesoría e consultoría urbanística orientada tanto á administración pública como a entidades, colectivos e particulares.

Investigación e documentos estratéxicos no eido territorial e urbano. Incorporando a innovación social e sistemas deinformación xeográfica.

Proxectos de urbanización e traballos de análise e auditorías do espazo público.

Posta en marcha e seguimento de procesos de participación asociados á transformación territorial.

Organización de eventos, xornadas, roteiros e formación en relación ao coñecemento e posta en valor do territorio, oespazo público e a perspectiva de xénero.

Documentos técnicos urbanísticos.

En relación ao Patrimonio, facemos inventarios de bens, elaboración de catálogos de planeamento, (arquitectónico e arqueolóxico), e desenvolvemento de propostas para a integración do patrimonio na ordenación urbana e territorial.

Realizamos estudos integrais da Paisaxe co obxectivo de establecer medidas orientadas a súa protección ou mellora. Taménrealizamos estudos de impacto e integración paisaxística atendendo ás singularidades e especificidades de cada contexto.

Traballa con nos

Colabora connosco para levar a cabo proxectos arquitectónicos que transformen e enriquezan a túa contorna.

localización

Rúa Poboadores 35 baixo
VIGO 36202
Pontevedra

 

contacto

info@seteoitavas.com
T: 886 098 856 / 649 572 104